Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl
Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Deze wet is een vervolg op de Wet Werk en Zekerheid die sinds 2015 geldt. Het eerste jaar onder de WAB is nu verlopen. Toch merken wij dat bij sommige ondernemingen de regels van de WAB nog niet...
Verruiming binnen de TVL…

Verruiming binnen de TVL…

Alsnog hardheidsclausules in TVL Ondernemers van wie de feitelijke activiteiten die zij uitvoerden op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt, kunnen op basis van hun werkelijke activiteiten alsnog TVL krijgen....
Ob-nummers van nihil-aangevers ingetrokken

Ob-nummers van nihil-aangevers ingetrokken

Heeft u een onderneming waarbij minimaal 1 jaar op de btw-aangiften wordt ingevuld dat er niets aan te geven is, waardoor u dus ook geen btw heeft betaald of teruggevraagd? De Belastingdienst stuurt u dan ook dit jaar een brief. Daarin staat dat ervan wordt uitgegaan...
Maak tijdig gebruik van onbeperkte OVB-vrijstelling

Maak tijdig gebruik van onbeperkte OVB-vrijstelling

Bent u starter op de woningmarkt? Dan betaalt u onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting (OVB) bij de aankoop van een woning. Dit geldt ook als u ‘doorstromer’ bent en aan die voorwaarden voldoet. De voorwaarden voor de OVB-vrijstelling zijn dat u 18 jaar of ouder...

Pin It on Pinterest