Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Per 1 januari 2026 wordt het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers afgeschaft, omdat de doelmatigheid van de regeling beperkt is (Voorjaarsnota 2023). Tot dat moment kunnen werkgevers het LKV krijgen als zij werknemers van 56 jaar of ouder in dienst nemen, die een uitkering kregen van het UWV. Een van de voorwaarden van het LIV is dat het gemiddelde uurloon over een kalenderjaar moet liggen tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML). Vanwege de invoering van het wettelijk minimumuurloon wordt deze bovengrens per 1 januari 2024 verlaagd naar 104% WML. Het jeugd-LIV wordt per 1 januari 2024 afgeschaft en het LIV per 1 januari 2025.

Pin It on Pinterest