Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Al eerder was aangekondigd dat er in het Belastingplan 2020 een voorstel wordt gedaan om de vrije ruimte te verhogen. De vrije ruimte wordt volgens het voorstel 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Daarnaast komt er een gerichte vrijstelling voor vergoedingen voor Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). In de Fiscale beleidsagenda 2019 staat dat het kabinet op Prinsjesdag ook zal voorstellen om de wijze van waardebepaling bij producten uit eigen bedrijf aan te passen. Wat verandert er nog meer in de Werkkostenregeling?

Werkgevers krijgen meer tijd om vast te stellen óf en hoeveel eindheffing er moet worden betaald over de vergoedingen en verstrekkingen, die als eindheffingsbestanddelen zijn aangewezen. Nu moet dat nog uiterlijk plaatsvinden met de aangifte over januari. Voor deze voorstellen geldt dat ze zullen worden gedaan onder voorbehoud van een positief eindoordeel van de nog lopende uitvoeringstoets.

Meer weten over de toepassing van de WKR? Neem contact met ons op.

Pin It on Pinterest