Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Voor bedrijven die tot een groep of concern behoren wordt het omzetverlies op groeps- of concernniveau bepaald. Het omzetverlies van de groep of het concern is dan voor alle loonheffingennummers bepalend of zij wel of niet voldoen aan de voorwaarde van ten minste 20% omzetverlies. Dit kan ertoe leiden dat de groep of het concern niet aan die voorwaarde voldoet en afzonderlijke ondernemingen met eigen loonheffingennummers, die wel aan die voorwaarde voldoen, ook geen aanspraak op NOW kunnen maken.

Er is daarom in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin wordt gevraagd om te bezien of de NOW-regeling kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om op het niveau van werkmaatschappijen en/of autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdelen van een concern aanspraak te maken op de NOW-regeling. Het kabinet heeft op dit verzoek inmiddels gereageerd en een aanpassing van de concernregeling in de NOW aangekondigd, die zal worden gepubliceerd.

Kern aanpassing
De hoofdregeling blijft ongewijzigd voor concerns die op concernniveau meer dan 20% omzetdaling hebben. Het wordt enkel mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen van een concern subsidie voor hun loonkosten kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. op concernniveau), mits bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

Voorwaarden
Er zijn wel de nodige voorwaarden verbonden aan deze aanpassing. We sommen ze voor u op:

  • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen, zoals een autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdelen, vestiging of een businessunit komen niet in aanmerking.
  • Het concern zal over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
  • De betreffende werkmaatschappij moet een overeenkomst met de betrokken vakbonden hebben gesloten over werkbehoud (bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat een akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers).
  • Er is geen personeels-bv binnen het concern.
  • Om ongewenst strategisch gedrag tegen te gaan worden randvoorwaarden gesteld, zoals het verschuiven van kosten en omzet tussen entiteiten binnen concern tussen de werkmaatschappij die een beroep doet op de NOW-regeling en andere maatschappijen binnen het concern die dat niet doen. Zo wordt bijvoorbeeld een mutatie in de voorraden gereed product aan de omzet toegerekend.
  • De bovengenoemde voorwaarden worden getoetst door een accountant.

Heeft u vragen of twijfelt u of u in aanmerking komt, neem gerust contact met ons op!

Pin It on Pinterest