Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Het besluit heffing privégebruik auto en toepassing BUA (Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting) is geactualiseerd. Naast tekstuele aanpassingen bevat het besluit ook een nieuwe goedkeuring: de wegens privégebruik verschuldigde btw mag per auto worden vastgesteld via een forfaitaire berekening.

Het forfait is verschuldigd over een periode van één jaar. De ondernemer voldoet eenmaal per jaar en wel in het laatste belastingtijdvak van het boekjaar (artikel 13, vierde lid, van de wet) de btw voor het privégebruik auto. De verschuldigde btw bedraagt dan 2,7% van de catalogusprijs van de desbetreffende auto. Het aldus berekende bedrag wordt naar tijdsgelang aangepast als de auto niet het gehele jaar mede voor privédoeleinden ter beschikking staat. Als het boekjaar langer is dan één jaar wordt de btw echter steeds verschuldigd op de laatste dag van het kalenderjaar waarin de diensten worden verricht.

Deze goedkeuring geldt zowel voor ondernemers die zelf een auto van de zaak voor privédoeleinden gebruiken als voor ondernemers die aan hun werknemers een auto ter beschikking stellen die mede voor privédoeleinden mag worden gebruikt.

Pin It on Pinterest