Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

De Belastingdienst stuurt een (nieuwe) brief naar aanvragers van bijzonder uitstel, van wie het uitstel is afgelopen. Daarin wordt naast het beëindigde uitstel ook gewezen op de mogelijkheid om het uitstel te verlengen.

Wordt er niet gekozen voor verlenging, dan hoeft de uitgestelde belasting niet direct en in één keer te worden terugbetaald. Het kabinet werkt momenteel een plan uit voor gespreide terugbetaling en maatwerk. Na de zomer volgt nadere informatie over het bijzonder uitstel en het betalingsvoorstel dat de ondernemer krijgt. Dit zal via de Belastingdienst bekendgemaakt worden.

Alleen uitgestelde openstaande belastingschulden hoeven niet direct te worden voldaan als het uitstel afloopt. Nieuwe belastingschulden moet de ondernemer wel op tijd betalen om boetes te voorkomen. Twijfelt een ondernemer of hij/zij daartoe in staat is, dan kan hij/zij ook bijzonder uitstel aanvragen voor deze belastingschulden.

UPDATE SEPTEMBER 2020: Belastinguitstel verlengt tot eind 2020, daarna betalingsregeling

De bestaande mogelijkheid tot uitstel van betaling van belastingschulden tot 1 oktober 2020 wordt verlengd tot en met 31 december van dit jaar. Vanaf 1 januari 2021 moeten ondernemers weer aan al hun belastingverplichtingen voldoen. Dat betekent dat ondernemers weer tijdig hun belasting moeten gaan betalen over de tijdvakken van het vierde kwartaal 2020, van december 2020 en van de 13e vierwekenperiode 2020. Ondernemers wordt een betalingsregeling aangeboden voor de tot eind dit jaar opgebouwde belastingschuld. Zij krijgen tot 1 januari 2023 de mogelijkheid deze bestaande belastingschuld af te bouwen in maximaal 24 gelijke maandelijkse termijnen. Hierbij zal door de Ontvanger geen zekerheid worden gevraagd voor de openstaande belastingschuld.

UPDATE OKTOBER 2020: Uitstel en betalingstermijn verder verlengd

De verlenging van bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden tot 31 december 2020 en de betalingsregeling die daarna zou ingaan, zijn ruimer vormgegeven. Belastingplichtigen die voor 1 oktober 2020 de eerste aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen vanwege de coronacrisis hebben ingediend en gekregen, kunnen nu dat uitstel (tot en met 31 december 2020) laten verlengen tot 1 juli 2021 als zij nog steeds in financieel zwaar weer verkeren door de voortdurende coronacrisis. Als zij daarna beginnen met het aflossen van de tot eind 2020 opgebouwde belastingschuld, mogen zij daar langer over doen, namelijk 36 in plaatst van 24 maanden. In het voorjaar van 2021 krijgen zij een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling.

UPDATE DECEMBER 2020: Nogmaals verlenging van het uitstel
Ook na 31 december 2020 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis. Het kabinet heeft namelijk de termijn hiervoor verlengd tot 1 april 2021. Voor ondernemers die dit jaar al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 april 2021. De opgebouwde belastingschuld hoeft niet meteen na 1 april 2021 te worden voldaan. De ingangsdatum van de betalingsregeling van 36 maanden blijft voorlopig staan op 1 juli 2021.

UPDATE JANUARI 2021: Termijn voor verlenging van het uitstel weer verlengd
Ook na 31 maart 2021 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis. Het kabinet heeft namelijk de termijn hiervoor verlengd tot 1 juli 2021. Voor ondernemers die op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021. De opgebouwde belastingschuld hoeft niet meteen na 1 juli 2021 te worden voldaan. De ingangsdatum van de betalingsregeling van 36 maanden is opgeschoven naar 1 oktober 2021.

Let op!
Het is belangrijk dat ondernemers die eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend - en na deze drie maanden niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen
voldoen - zélf om verlenging van het uitstel vragen. Doen ze dit niet, dan lopen ze het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 36 maanden. De Belastingdienst zal overigens de komende maanden ondernemers op dit risico wijzen met gerichte communicatie.

 

Pin It on Pinterest