Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Niet-bezwaarmakers krijgen pas op Prinsjesdag uitsluitsel of zij rechtsherstel krijgen voor de onterecht geheven box-3-heffing. Wel zijn drie scenario’s bekendgemaakt over de mogelijke vormgeving van het herstel en de daarbij gemaakte overwegingen. Dit staat in een brief die staatssecretaris Van Rij kort voor het zomerreces naar de Tweede Kamer stuurde. De drie scenario’s bestaan uit geen herstel (1), volledig herstel (2) en gedeeltelijk herstel (3). Bij scenario 3 worden verschillende varianten van rechtsherstel uitgewerkt, al dan niet rekening houdend met het belang van kleine vermogenden. De komende tijd worden de gevolgen van de scenario’s uitgewerkt.

De varianten van het derde scenario zijn:

  • rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant met maximering van het herstelbedrag (bijvoorbeeld € 500 of € 1.000);
  • rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant tot een maximum aan vermogen (bijvoorbeeld € 200.000);
  • uitkering van een vast of variabel bedrag buiten de fiscaliteit om;
  • verhoging van het heffingvrije vermogen tot bijvoorbeeld € 100.000 met terugwerkende kracht.

Pin It on Pinterest