Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Wanneer u als ondernemer van ondernemers in andere EU-lidstaten BTW in rekening gebracht heeft gekregen, kunt u dit terugvragen. De aanvraag hiervoor dient u in via de Belastingdienst. Zodra de Belastingdienst het verzoek ontvangen heeft, sturen zij dit binnen 15 dagen door naar de belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd.

Voorwaarden
Er zijn verschillende voorwaarden waaraan de onderneming moet voldoen om buitenlandse btw terug te vragen:

  • De onderneming is in Nederland gevestigd
  • In het EU-land waar de btw teruggevraagd wordt hoeft geen btw-aangifte gedaan te worden. Als dit wel het geval is, dan kan de btw daar als voorbelasting afgetrokken worden
  • De goederen of diensten worden gebruikt voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten

Inloggegevens
Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u de aanvraag indienen. U heeft dan inloggegevens nodig om in te loggen op een speciale website van de Belastingdienst. Met het hulpmiddel Aanvraag inloggegevens voor terugvragen btw uit andere EU-landen kunt u nagaan of u inloggegevens kunt aanvragen en komt u bij het formulier terecht om deze aan te vragen.

U moet via dit hulpmiddel ook inloggegevens aanvragen als uw fiscaal dienstverlener uw teruggaafverzoek verzorgt.

Indienen van de aanvraag
Met deze inloggegevens kunt u inloggen op de website Teruggaaf van btw uit andere EU-landen, hier kan de aanvraag ingediend worden. Door gebruik te maken van de Vereisten en toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen, komt u te weten wat de specifieke eisen aan de aanvraag zijn van het land waar u de btw terugvraagt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het meesturen van facturen ter onderbouwing.
Zodra u het verzoek heeft ingediend, stuurt de Belastingdienst dit door naar de belastingdienst van het betreffende EU-land.

Drempelbedragen
De drempelbedragen voor een teruggaaf zijn als volgt:

  • Een drempelbedrag van € 50 geldt voor een verzoek over een heel kalenderjaar of het resterende deel van een kalenderjaar.
  • Een drempelbedrag van € 400 voor een verzoek over tenminste 3 maanden, maar minder dan een kalenderjaar.

Wanneer een lager bedrag dan deze drempelbedragen wordt ingediend, kan het EU-land besluiten de aanvraag af te keuren.

Wanneer moet de aanvraag binnen zijn?
Vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op jaar waarover u btw terugvraagt, dient uw verzoek ingediend te zijn. Verzoeken die na deze datum binnenkomen, worden mogelijk door het andere EU-land niet meer in behandeling genomen.
Tip hierbij is om niet te wachten tot eind september met het indienen van het verzoek. De kans is dan groter dat de internetsite overbelast raakt en er problemen ontstaan met inloggen. Om dit te voorkomen is het advies om de btw zo snel mogelijk terug te vragen. Uw verzoek wordt dan ook eerder behandeld.

Reactie op uw verzoek
Binnen 4 maanden, na het indienen van uw verzoek, krijgt u een beschikking van de belastingdienst van het EU-land waar u de btw hebt betaald. Daarin staat of uw verzoek is goedgekeurd, afgekeurd of gedeeltelijk goedgekeurd. Als uw teruggaafverzoek wordt goedgekeurd, betaald de belastingdienst van dat EU-land het bedrag uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de 4 maanden. Soms wordt meer informatie gevraagd om uw teruggaafverzoek te beoordelen. In dat geval gelden andere termijnen.

Wanneer u de beschikking of de betaling niet op tijd ontvangt, dan dient u contact op te nemen met de belastingdienst van het betreffende EU-land. U kunt hiervoor de site van de EU raadplegen. Als u na het verstrijken van de uiterlijke uitbetalingstermijn nog geen geld hebt gekregen, kunt u in aanmerking komen voor een rentevergoeding

Pin It on Pinterest