Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl
Update: uitstel belastingbetaling

Update: uitstel belastingbetaling

In ons eerdere artikel (lees hier) schreven wij over de uitstelmogelijkheid. Ondernemers die uitstel van betaling vragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonheffing krijgen nu zonder meer drie maanden uitstel van betaling. U...
Nieuwe maatregelen kabinet ivm Coronavirus

Nieuwe maatregelen kabinet ivm Coronavirus

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit...
Overheidsmaatregelen: borgstellingsregeling

Overheidsmaatregelen: borgstellingsregeling

Mkb-bedrijven met een gezond toekomstperspectief maar die nu in liquiditeitsproblemen komen door het Coronavirus, kunnen vanaf eind maart (streefdatum) tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Met...
Update: uitstel belastingbetaling

Overheidsmaatregelen: uitstel belastingbetaling

Dreigt u als ondernemer door het Coronavirus in liquiditeitsproblemen te gekomen? Dan kunt u bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de IB, Vbp, de btw en de loonheffing. Als ondernemer moet u schriftelijk motiveren dat u door het...
Overheidsmaatregelen: werktijdverkorting

Overheidsmaatregelen: werktijdverkorting

Heeft u minder of zelfs geen werk als gevolg van het Coronavirus? Dan kunt u onder voorwaarden werktijdverkorting en een WW-uitkering aanvragen voor de werknemers die het betreft. Het kabinet heeft namelijk dit virus aangemerkt als een bijzondere situatie die niet...

Pin It on Pinterest