Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl
Aanpassingen huurregime

Aanpassingen huurregime

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte verwijst naar het huurregime dat van toepassing is. Dat kan het regime voor overige bedrijfsruimtes (artikel 7:230a BW) zijn óf het regime voor winkel- en horecaruimte (artikel 7:290 BW). Controleer bij de verhuur van een...
Aanpassingen WKR (werkkostenregeling)

Aanpassingen WKR (werkkostenregeling)

Al eerder was aangekondigd dat er in het Belastingplan 2020 een voorstel wordt gedaan om de vrije ruimte te verhogen. De vrije ruimte wordt volgens het voorstel 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Daarnaast komt er een gerichte...
UWV onderzoekt de verzekeringsplicht dga

UWV onderzoekt de verzekeringsplicht dga

Volgens het UWV jaarverslag 2018 doet het UWV sinds 2017 onderzoek naar dga’s die worden opgevoerd als verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De inkomstenverhouding in de polisadministratie wordt dan gewijzigd, om zo een WW-uitkering te kunnen claimen. Het UWV...
Verhoging van het lage BTW-tarief per 2019

Verhoging van het lage BTW-tarief per 2019

Het verlaagde BTW-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Dat heeft de nodige impact op uw administratie. Ten eerste moet u uw administratieve systemen en procedures tijdig (laten) aanpassen, zodat u zonder problemen kunt overgaan op het hogere tarief....
Meer geboorteverlof: invoering wet WIEG

Meer geboorteverlof: invoering wet WIEG

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is afgehamerd. Dat betekent dat werknemers van wie de partner een kind krijgt, voortaan recht hebben op vijf dagen betaald geboorteverlof (op basis van een fulltime dienstverband). Zijn er in uw CAO afwijkende afspraken...
Subsidie praktijkleren verlengd

Subsidie praktijkleren verlengd

De populaire subsidieregeling praktijkleren wordt in ieder geval gehandhaafd tot 2023. In oktober 2018 nam de Tweede Kamer al een motie aan tegen de voorgenomen korting op de regeling. Vervolgens nam de Kamer een maand later een motie aan om de regeling meerjarig vast...

Pin It on Pinterest