Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl
Omzetbegrip NOW verduidelijkt

Omzetbegrip NOW verduidelijkt

Sinds de introductie van de NOW-regeling bestaat er al een belangrijk discussiepunt rond de aanvraag van deze subsidie: wat moet er nu precies worden verstaan onder het begrip ‘netto-omzet’? In de NOW-regeling wordt hiervoor verwezen naar art. 2:377 lid 6. Het daarin...
Het inbrengen van vermogen in natura

Het inbrengen van vermogen in natura

Een inbreng in natura is een inbreng in het vermogen van een onderneming van andere bestanddelen dan geld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inbrengen van gereedschap of het inbrengen van kantoormeubilair in een onderneming. Dit kan plaatsvinden bij de oprichting van...
Eindejaarsuitgave: Actiepunten eind 2020

Eindejaarsuitgave: Actiepunten eind 2020

Hieronder bieden wij u onze digitale eindejaarsuitgave ‘Actiepunten eind 2020’ aan. Refizium ondersteunt u bij fiscale en financiële zaken. Daarom hebben wij in deze digitale brochure enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2021 en andere wet-...
De webmodule zzp gaat 11 januari 2021 van start

De webmodule zzp gaat 11 januari 2021 van start

Zzp’ers hebben het zwaar, de vervanger voor de Wet DBA sneuvelde en voorlopig is er nog geen zicht op een andere wet of handhaving van de Wet DBA. Het enige sprankje hoop is de webmodule die begin volgend jaar online komt. Zo valt op te maken uit de Kamerbrief...
Is er sprake van een payrollovereenkomst?

Is er sprake van een payrollovereenkomst?

De eerste keer dat er uitspraak wordt gedaan door de kantonrechter waarin de payrollovereenkomst centraal staat. Dit gebeurde op 14 juli 2020 te Amsterdam. Wat was er aan de hand? Een werknemer heeft gesolliciteerd via een vacature op de website van de inlener, een...
Tijdig aanmelden must voor deelname aan KOR in 2021

Tijdig aanmelden must voor deelname aan KOR in 2021

Bent u een ondernemer van wie de jaaromzet de komende jaren onder de € 20.000 blijft. Dan kan de kleineondernemersregeling (KOR) interessant zijn. U bent dan immers vrijgesteld van btw en heeft minder administratieve verplichtingen. Zo hoeven KOR-ondernemers geen...

Pin It on Pinterest