Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Het kabinet wil via een internetconsultatie meer zicht krijgen op de knelpunten die ondernemers ervaren bij de terugbetaling van de belastingschulden, waarvoor zij bijzonder uitstel van betaling hebben gekregen. Sinds 1 april jl. is het bijzonder uitstel van betaling geëindigd en moeten ondernemers weer aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Vanaf 1 oktober 2022 start de terugbetalingsregeling. Ondernemers krijgen in juli een overzicht van de totale schuld en het bijbehorende maandbedrag. Via gerichte vragen wil het kabinet nu weten hoe zij daarbij ondersteund kunnen worden. De consultatieronde liep tot 9 mei 2022.

Inmiddels heeft staatssecretaris Van Rij gereageerd op een ingediende motie die de regering verzoekt om verschillende scenario’s mogelijk te maken voor verlenging van de terugbetalingstermijn van 5 jaar voor coronaschulden. Van Rij is geen voorstander van een generieke verlenging van de terugbetalingstermijn, maar laat het aan de Tweede Kamer om over het voorstel in de motie te beslissen.

Fouten in overzicht coronaschulden
Ondernemers met bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis hebben begin april van de Belastingdienst een overzicht ontvangen van hun openstaande schulden per 31 januari 2022, inclusief de invorderingsrente. Daarin zijn fouten geslopen. Zo is te veel invorderingsrente berekend bij aanslagen die deels al waren betaald en is bij code E een fout rekeningnummer vermeld. Het juiste nummer is: NL26INGB0000441290. De Belastingdienst stuurt in juli een nieuw overzicht met de openstaande schulden per 1 april 2022 met een correcte berekening van de invorderingsrente.

Pin It on Pinterest