Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Ondernemingen die een voorschot hebben ontvangen van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten, worden door de Belastingdienst verzocht om de werkelijk gerealiseerde omzet over het vierde kwartaal 2020 door te geven.

Het voorschot is toegekend op basis van een schatting van de omzet van oktober tot en met december 2020 (TVL Q4 2020). Met de werkelijk gerealiseerde omzet over het vierde kwartaal 2020, wordt het definitieve subsidiebedrag berekend om dit aanvullend te kunnen uitbetalen. Bij de berekening wordt ook gekeken of de onderneming in aanmerking komt voor de aanpassingen in de regeling, zoals een hoger subsidiepercentage (50-70%) en de Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD).

De werkelijke omzet kan worden doorgegeven via mijn.rvo.nl/tvl en dient uiterlijk voor 1 juli 2021 gedaan te worden.

Na het opgeven van de omzet bericht de Belastingdienst zo snel mogelijk over het definitieve bedrag waar de ondernemer recht op heeft. Als de subsidie meer is dan het reeds ontvangen voorschot, wordt het aanvullende bedrag binnen 5 werkdagen uitbetaald.

Het ontvangen voorschot is gebaseerd op een subsidiepercentage van 50%. De subsidie wordt opnieuw berekend met het subsidiepercentage dat hoort bij het omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Als een ondernemer in aanmerking komt voor de VGD, ontvangen zij een opslag van 5,6% over het omzet verlies, met een maximum van € 20.160.

De mogelijkheid bestaat dat het omzetverlies lager is gebleken dan vooraf ingeschat. Indien dit zoveel lager is dat ook na de aanpassingen in de regeling een te hoog voorschot is ontvangen, zal dit terug betaald moeten worden. Een bedrag minder dan € 500 hoeft niet terugbetaald te worden.

De Belastingdienst heeft begrip voor de moeilijke situatie waarin veel ondernemers verkeren. Voor een eventuele terugbetaling kan dan ook een ruime betalingsregeling worden afgesproken.

Pin It on Pinterest