Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

De Energielijst en de Milieulijst 2022 zijn gepubliceerd. De Energielijst vermeldt de energiebesparende investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die in 2022 in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA bedraagt 45%. De Milieulijst vermeldt de milieuvriendelijke investeringen die in 2022 in aanmerking komen voor de Variabele afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en/of de Milieu-investeringaftrek (MIA). De aanvragen voor de MIA/Vamil of de EIA moeten binnen drie maanden na het verlenen van de investeringsopdracht worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De percentages voor de MIA zijn per 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%. Ook het plafond is verhoogd van maximaal € 25 miljoen naar maximaal € 50 miljoen per belastingplichtige. Opvallend is dat er geen MIA /Vamil meer kan worden verkregen voor investeringen in elektrische personenauto’s, behalve de personenauto met geïntegreerde zonnepanelen. Elektrische bestel- en bedrijfsauto’s staan ook nog op lijst.

Denkt u in aanmerking te kunnen komen voor één van de susidies en/of tegemoetkoming: neem contact met ons op en wij doen voor u een analyse.

Pin It on Pinterest