Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

De werkgever betaalt over het loon van zijn werknemers meestal de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw). Betaalt de werknemer zelf een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw? Dan houdt de werkgever die bijdrage in op zijn/haar nettoloon, zoals bij pseudo-werknemers (opting-in), maar ook bij dga’s, die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De heffing of bijdrage 2020 wordt berekend over het loon van de werknemer tot een maximumbijdrageloon van € 57.232 (in 2019: € 55.927). Het percentage van de werkgeversheffing Zvw wordt in 2020 verlaagd van 6,95% naar 6,70%. Het percentage werknemersbijdrage Zvw bedraagt dan 5,45% (in 2019: 5,70%).

Op het verbod op inhoudingen op het minimumloon worden enkele uitzonderingen toegestaan, maar de werkgever moet dan wel voldoen aan de voorwaarden hiervoor. Een van die uitzonderingen betreft de zorgverzekeringspremie. De werkgever mag – met een schriftelijke machtiging van de werknemer – de kosten voor de zorgverzekering inhouden op het uit te betalen minimumloon. Dit mag echter tot maximaal het bedrag van de gemiddelde nominale premie, die een verzekerde voor de zorgverzekering betaalt. In 2020 is dat € 118,50 per maand.

 

Pin It on Pinterest