In de bijlage bij de Kamerbrief wordt met name meer uitleg verschaft over de corona-gerelateerde subsidies. Zo is de TOZO nu bijvoorbeeld geschrapt uit het lijstje met subsidies, die aan de omzet moeten worden toegerekend voor het vaststellen van de omzetdaling. Uitgangspunt blijft dat subsidies of bijdragen die voor hun berekening gerelateerd zijn aan omzet(daling) of opbrengsten, voor de NOW moeten worden beschouwd als omzet.

Let op:
In de voornoemde bijlage bij de Kamerbrief wordt aangegeven dat niet in alle gevallen van tevoren kan worden vastgesteld of specifieke bijdragen, subsidies of giften tot de omzet moeten worden gerekend. In die gevallen wordt verwezen naar accountants of andere deskundigen, om dit in individuele gevallen te beoordelen.