Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Beste relatie,

De zorgen met betrekking tot Corona nemen de afgelopen dagen fors toe. We hebben een groot aantal relaties gesproken die zich zorgen maken met betrekking tot teruglopende omzet en rendement, terwijl de kosten gewoon doorlopen. Zoals we nu kunnen inschatten zijn de gevolgen voor de horeca en de detailhandel groot, maar hoe langer de situatie voortduurt, zullen ook andere branches geraakt worden.

Op dit moment zijn er door de overheid een drietal maatregelen getroffen:

Uitstel van betaling van belastingen
Bij de belastingdienst kan een schriftelijk verzoek tot uitstel van betaling worden ingediend. Achteraf wordt dit verzoek beoordeeld en de boete voor te laat betalen zal niet in rekening gebracht worden.

Werktijdverkorting aanvragen
U komt hiervoor in aanmerking als u door Corona voor minimaal 2 weken (met een maximum van 24 weken) werkuitval heeft. Het werkuitval moet gelden voor tenminste 20% van het personeel.
Overbruggingskrediet met garantstelling overheid
De overheid heeft aangegeven om vanuit de Borgstelling BMKB voor een groter percentage garant (75%) te willen staan voor een overbruggingskrediet met een maximale looptijd van 1 jaar. Door deze maatregel wordt het aangaan van een extra financiering minder risicovol.

Met bovenstaande maatregelen kunnen de zorgen om de liquiditeitspositie deels worden weggenomen, maar de problemen met betrekking tot teruglopende omzet en rendement blijven.Wij zullen de actualiteiten voor u blijven volgen en zullen bij aanvullende maatregelen u verder informeren.

Indien u meer informatie over deze maatregelen zou willen ontvangen of van één van deze maatregelen gebruik maken, neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest