Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Mkb-bedrijven met een gezond toekomstperspectief maar die nu in liquiditeitsproblemen komen door het Coronavirus, kunnen vanaf eind maart (streefdatum) tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).

Met deze regeling staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier (meestal de bank) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De tijdelijke verruiming van deze regeling houdt in dat de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75%. Deze maatregel kan een bedrijf gebruiken voor een overbruggingskrediet of een verhoging van een rekening-courantkrediet bij een financier, met een maximale looptijd van 2 jaar.

Pin It on Pinterest