Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Het kabinet heeft besloten de regeling uitstel van betaling in verband met de coronacrisis met ingang van 1 juli 2021 stop te zetten, omdat naar verwachting de economie per
1 juli weer grotendeels open is. Met ingang van die datum moet weer aan alle nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen worden voldaan. Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak vóór 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan. Er komt géén generieke kwijtschelding van de belastingschulden!

Betalingsregeling verder versoepeld
Om ondernemers een adempauze te geven op het moment dat de economie van het slot gaat, wordt de datum waarop de opgebouwde belastingschuld moet worden afgelost met een jaartje opgeschoven, dus naar 1 oktober 2022. Bovendien wordt de aflossingstermijn van oorspronkelijk 36 maanden verlengd naar 60 maanden. Dus de laatste aflossing hoeft pas in 2027 plaats te vinden. Eerder afbetalen mag.

Belangrijk! Als voorwaarde voor deze ruimhartige regeling geldt wel dat met ingang van 1 juli 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen wordt voldaan!

Let op!
Tot 1 juli 2021 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd. Voor ondernemers die op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021.

Het is belangrijk dat ondernemers die eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel hadden ingediend maar nog nooit verlengd – en na deze drie maanden niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen – vóór 1 juli a.s. alsnog om verlenging van het uitstel vragen. Doen ze dit niet, dan lopen ze het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 60 maanden.

Pin It on Pinterest