Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Ondernemers met een webshop kunnen zich sinds 1 april jl. laten registreren voor het nieuwe éénloketsysteem: het One Stop Shop (OSS)-loket. Dit loket vervangt het MOSS-loket. Geregistreerde ondernemers kiezen ervoor om de buitenlandse btw over de afstandsverkopen in de eigen lidstaat (lees: de Belastingdienst in Nederland) te voldoen. Zij hoeven zich dan niet te registreren in een andere EU-lidstaat en zij hoeven daar dan ook geen aangifte te doen. Het OSS-loket hangt samen met de nieuwe regels voor afstandsverkopen die vanaf 1 juli 2021 in werking treden. Op 6 april jl. heeft de Eerste Kamer het daartoe strekkende wetsvoorstel aangenomen.

Uitzondering

De nieuwe btw-regels voor e-commerce gelden voor goederen en diensten aan consumenten of niet-ondernemers in een andere EU-lidstaat. Deze leveringen en diensten worden vanaf 1 juli 2021 belast in het land van bestemming. De nieuwe btw-regels voor e-commerce gelden niet voor ondernemers die alleen in Nederland (of in één andere EU-lidstaat) gevestigd zijn met een totale grensoverschrijdende jaaromzet van onder de € 10.000. Deze categorie ondernemers blijft voor de afstandsverkopen btw-plichtig in Nederland (de eigen lidstaat).

 Andere wijzigingen

Enkele andere belangrijke wijzigingen zijn:

  • invoering van btw-plicht voor elektronische handelsplatforms. Via deze platforms vinden de meeste afstandsverkopen van goederen aan consumenten plaats;
  • introductie van de invoerregeling voor goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde tot € 150. Bij dit nieuwe systeem kunnen de leveranciers van deze goederen de btw op de verkopen voldoen via één loket. Hierdoor wordt geen btw geheven bij de feitelijke invoer van de goederen, maar wel over de levering aan de consument;
  • afschaffing van de btw-vrijstelling bij de invoer van goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde van minder dan € 22, die worden geleverd aan consumenten binnen de EU.

Indien gewenst, kunnen wij u zeker van dienst zijn bij de registratie voor het OSS-loket. Hiervoor is E-herkenning benodigd. Neem gerust contact met ons op!

Pin It on Pinterest