Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

In het mkb hebben werkgevers vaak minder tijd, geld en kennis dan grotere bedrijven tot hun beschikking, om hun medewerkers te laten leren en om hen zich verder te laten ontwikkelen. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te creëren, vanwege de vele seizoensarbeid.

Daarom kunnen mkb-bedrijven vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten. Ook kunnen ze loopbaanadviezen krijgen voor hun werknemers of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date houden. Grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen eveneens aanspraak maken op de nieuwe subsidieregeling SLIM. Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen voor de regeling SLIM. Het maximale subsidiebedrag is € 24.999. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal € 500.000 subsidie te krijgen. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten volgen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject.

Pin It on Pinterest