Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl
Omzetbegrip NOW verduidelijkt

Omzetbegrip NOW verduidelijkt

Sinds de introductie van de NOW-regeling bestaat er al een belangrijk discussiepunt rond de aanvraag van deze subsidie: wat moet er nu precies worden verstaan onder het begrip ‘netto-omzet’? In de NOW-regeling wordt hiervoor verwezen naar art. 2:377 lid 6. Het daarin...
Meer informatie bekend over NOW 3.0

Meer informatie bekend over NOW 3.0

In het eerdere artikel over de NOW 3.0 worden al wijzigingen genoemd met betrekking tot de NOW-regeling die geldt van 2 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Deze kunt u hier teruglezen. Nu is meer informatie met betrekking tot de NOW 3.0 bekend gemaakt. Kortingen In de NOW...
Definitieve vaststelling NOW 1.0

Definitieve vaststelling NOW 1.0

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0-regeling, kunnen vanaf 7 oktober 2020 een aanvraag voor een definitieve berekening van de NOW 1.0 indienen bij het UWV. De definitieve vaststelling van NOW 1.0-subsidie kan leiden tot een nabetaling, maar ook tot...
De NOW regeling wordt verlengd met negen maanden

De NOW regeling wordt verlengd met negen maanden

Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet aan dat de NOW per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden wordt verlengd. De steun aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat...
Noodmaatregelen Overbrugging Werkgelegenheid 2.0

Noodmaatregelen Overbrugging Werkgelegenheid 2.0

De NOW wordt met 3 maanden verlengd. Ook in de periode juni-juli-augustus kunnen werkgevers van deze regeling gebruikmaken. Uitgangspunt voor de NOW 2.0 is de NOW 1.0 inclusief de hiervoor vermelde wijzigingen. Vervolgens zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Hierna...

Pin It on Pinterest