Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl
Diverse aanpassing en verruimingen van de huidige NOW regeling

Diverse aanpassing en verruimingen van de huidige NOW regeling

De bestaande NOW 1.0 heeft al de nodige aanpassingen ondergaan. Zo is onder meer de ‘boete’ bij bedrijfseconomisch ontslag toegevoegd en is bij nieuwe aanvragen per 5 mei de individuele concernregeling met een accountantsverklaring geïntroduceerd. Het kabinet maakt nu...
Nieuwe ontwikkelingen NOW regeling update mei 2020

Nieuwe ontwikkelingen NOW regeling update mei 2020

Wij schreven reeds eerder over de NOW regeling in dit artikel en recenter een update in dit artikel. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)’, waarvan wij u graag...
Nieuwe ontwikkelingen NOW regeling update mei 2020

Actuele status NOW regeling getroffen ondernemers

Voor bedrijven die tot een groep of concern behoren wordt het omzetverlies op groeps- of concernniveau bepaald. Het omzetverlies van de groep of het concern is dan voor alle loonheffingennummers bepalend of zij wel of niet voldoen aan de voorwaarde van ten minste 20%...
Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid (NOW)

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid (NOW)

De uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen leiden bij veel bedrijven tot een forse omzetdaling of zelfs tot algehele sluiting. Het kabinet ziet de uitbraak niet meer als een normaal ondernemersrisico en zal u...

Pin It on Pinterest