Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

U kunt binnenkort via rvo.nl TVL aanvragen voor het tweede kwartaal van 2021(Q2). Voor het mkb (maximaal 250 medewerkers) is het maximale subsidiebedrag € 550.000 en voor grote bedrijven is het maximale bedrag verhoogd naar € 1.200.000. Het subsidiepercentage van de TVL-regeling is voor dit kwartaal verhoogd van 85% naar 100%. U moet tenminste een omzetverlies hebben van 30%. Dit stelt u vast door uw omzet in het tweede kwartaal 2021 te vergelijken met de omzet in het tweede kwartaal van 2019 óf het derde kwartaal van 2020 (de referentieperiodes). Bij een omzetverlies van 100% wordt 100% van de vaste lasten vergoed.

Berekende vaste lasten
Het gaat hier niet om uw werkelijke vaste lasten, maar om de berekende vaste lasten. De berekende vaste lasten zijn gebaseerd op CBS-gegevens over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de W&V-rekening binnen uw branche, uitgedrukt in een percentage. De vaste lasten binnen uw branche hangen dus samen met uw SBI-code. Op rvo.nl vindt u een lijst met de SBI-codes van branches met de bijbehorende percentages vaste lasten.

Op het moment van schrijven van dit bericht zou het loket voor TVL Q2 in de tweede helft van juni 2021 opengaan. Is dat niet het geval, dan kunt u zich aanmelden voor een update van de RVO. Zodra de aanvraagtermijn start, krijgt u automatisch bericht. U kunt zich in hetzelfde formulier ook aanmelden voor een update over andere TVL-gerelateerde zaken, zoals over de start van TVL Q3.

TVL met een kwartaal (Q3) verlengd
Het kabinet heeft besloten om de TVL met een kwartaal (juli tot en met september 2021) te verlengen. Dit geldt ook voor de extra opslag voor land- en tuinbouwbedrijven. De voorwaarden van TVL Q3 zijn vrijwel gelijk aan die van TVL Q2. Een belangrijk verschil zijn de referentieperiodes. Om uw omzetverlies in het derde kwartaal 2021 te bepalen, vergelijkt u uw omzet in deze periode met uw omzet in het derde kwartaal van 2019 óf het derde kwartaal van 2020. Een ander verschil is dat het maximale subsidiebedrag voor grote bedrijven voor TVL Q3 weer is teruggebracht tot € 600.000, zoals dat ook voor het eerste kwartaal van 2021 gold.

Samenloop met NOW
Zoals we hiervoor al aangaven bij de NOW-regeling, telt de TVL vanaf NOW 3.0 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW; de subsidie om de loonkosten te kunnen doorbetalen.

Let op: eHerkenning niveau 3
U hebt minimaal eHerkenning niveau 3 nodig voor het aanvragen van TVL. Voor TVL over de periode juni-september 2020 en TVL over het laatste kwartaal van 2020 (Q4) kunt u tot 1 juli 2021 nog inloggen met eHerkenning niveau 1 en eHerkenning niveau 2 of 2+ voor het inzien van een aanvraag of te reageren op een vaststellingsverzoek. Gebruikt u voor de aanvraag DigiD of hebt u al eHerkenning 3 of hoger? Dan is er voor u niets gewijzigd.

Pin It on Pinterest