Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Volgens het UWV jaarverslag 2018 doet het UWV sinds 2017 onderzoek naar dga’s die worden opgevoerd als verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De inkomstenverhouding in de polisadministratie wordt dan gewijzigd, om zo een WW-uitkering te kunnen claimen. Het UWV beoordeelt de juistheid van deze codewijzigingen in de polisadministratie. Na het bronnenonderzoek in 2018 bleven 78 zaken over voor nader onderzoek. Uiteindelijk bleek bij 10 zaken dat de dga ten onrechte als verzekerd was aangemerkt. Op basis van de resultaten en bevindingen is besloten om dit onderzoek jaarlijks uit te voeren.

Let op!
Het UWV heeft ook managementovereenkomsten onderzocht waarbij de dga als niet-verzekerd werd opgevoerd. De uitkomst hiervan was dat er in veel gevallen wel sprake was van een dienstbetrekking en verzekeringsplicht.

Tip
De laatste tijd zijn er veel ontwikkelingen in de regelgeving en rechtspraak over de verzekeringsplicht van de dga. Zo zijn er steeds meer uitspraken waaruit volgt dat er bij een juist uitgevoerde managementovereenkomst geen sprake is van verzekeringsplicht. Onderzoek in jouw cliëntenbestand of je de dga’s (en hun echtgenoten) terecht wel of niet als verzekerd hebt opgevoerd. Dat voorkomt naheffingen, maar ook teleurstelling als de dga achteraf toch geen uitkering ontvangt.

Pin It on Pinterest