Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Heeft u werknemers in dienst die niet in Nederland wonen? Dan kan het zijn dat hun nettoloon vanaf 2019 afneemt. Er zijn namelijk belangrijke wijzigingen vanaf 2019. Vanaf 1 januari van dat jaar hebben alleen werknemers die inwoner zijn van Nederland nog recht op de volledige heffingskortingen. Het aantal loonbelastingtabellen zal daardoor toenemen. De loonbelasting en premie volksverzekeringen die u op het loon van uw werknemer moet inhouden, zal dan afhangen van het woonland van de werknemer.

Wat gaat er precies veranderen?
De volledige heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. De wijziging ziet op het belastingdeel van de heffingskortingen. De heffingskortingen waar u als werkgever mee van doen heeft, zijn de loonheffingskortingen. Het belastingdeel van de loonheffingskorting kunt u vanaf volgend jaar alleen nog toepassen op het loon van een werknemer die inwoner is van Nederland.

Er zijn ook andere belangrijke zaken waar u rekening mee dient te houden. Denk aan het vermelden van de werkelijke woonplaats van uw medewerker op de loonstrook. Indien u het tijdelijke Nederlandse adres vermeldt, moet u het anoniementarief toepassen.

Wilt u meer weten, of denkt u dat dit op uw organisatie van toepassing is? Neem dan contact op, wij helpen u graag verder.

Pin It on Pinterest