Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Gelieerde lichamen moeten al sinds 2002 de verrekenprijzen documenteren die ze hanteren. Wanneer niet aan deze verplichting is voldaan, wordt de bewijslast omgekeerd. Bij opzet kunnen ook boetes volgen en in extreme gevallen zelfs strafrechtelijke vervolging. De Belastingdienst heeft de documentatieverplichting nodig om vast te stellen of de gelieerde lichamen wel op een zakelijke basis transacties met elkaar aangaan. In beginsel is deze documentatieverplichting vormvrij; er is geen voorgeschreven lijst met aan te leveren informatie. Tenzij het lichaam deel uitmaakt van een internationale groep, met een geconsolideerde omzet van ten minste € 50.000.000.

 

De Nederlandse entiteit moet dan wel voorgeschreven informatie documenteren en vastleggen in een verplicht lokaal dossier en in het groepsdossier. Bij een geconsolideerde groepsomzet boven de € 750.000.000 valt men onder Country by Country Reporting. In dat geval zal een aangewezen entiteit in de groep een landenrapport moeten opstellen. Deze aanvullende documentatieverplichtingen gelden sinds 2016 en de vereiste documenten moeten uiterlijk aanwezig zijn op het moment dat de aangifte Vpb wordt ingediend.

Documentatieverplichting voor hybride mismatches
In 2020 heeft de overheid maatregelen genomen om de fiscale voordelen van ‘hybride’ mismatches weg te nemen. Hybride mismatches kunnen ontstaan door de kwalificatieverschillen die er tussen belastingstelsels bestaan ten aanzien van lichamen, instrumenten of vaste inrichtingen. Hierdoor kunnen situaties ontstaan waarin vergoedingen meerdere malen aftrekbaar zijn, of aftrekbaar zijn, maar bij de ontvanger niet belast. Om de Belastingdienst te helpen bij het beoordelen of een hybride mismatch aan de orde is, moeten belastingplichtigen in hun administratie opnemen in hoeverre en op welke wijze de hybride mismatchmaatregelen van toepassing zijn. Er is geen voorgeschreven lijst met verplichte informatie, maar de informatie moet wel relevant zijn voor de situatie. Wanneer niet of onvoldoende is voldaan aan deze documentatieverplichting, wordt de bewijslast niet direct omgekeerd. De inspecteur moet zijn vermoeden, dat de hybride mismatchmaatregelen van toepassing zijn, namelijk onderbouwen.

Tip
Behoort de Nederlandse entiteit tot een internationale groep? Vraag dan in ieder geval om een compleet structuurschema van de groep en ga na wat de geconsolideerde groepsomzet is. Je hebt dan een vertrekpunt om te kunnen beoordelen óf – en zo ja, in hoeverre – de Nederlandse entiteit documentatieverplichtingen heeft.

Pin It on Pinterest