Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Of u nu werkgever bent of werknemer, het is nuttig om te weten wat de actuele regels voor de WW zijn. Na de wet Werk en Zekerheid en recentelijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is er behoorlijk wat veranderd. Refizium heeft de belangrijkste vragen èn antwoorden voor u op een rijtje gezet.

1. Wanneer heeft iemand recht op een ww uitkering?
Iemand heeft recht op WW als hij of zij werkloos raakt vanuit een dienstverband en als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent verzekerd voor werkloosheid.
  Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. Als u de AOW-leeftijd bereikt, bent u niet meer verzekerd.
 • U verliest 5 uur of meer van uw werk per week.
  En u heeft geen recht meer op loon over die uren. Dus ook als u een deel van uw baan kwijtraakt kunt u een WW-uitkering aanvragen. Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan bent u werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen ook mee.
  Let op: krijgt u na uw ontslag meteen een nieuwe baan voor hetzelfde aantal uur of meer? En krijgt u minder loon? Dan kunt u geen WW-uitkering krijgen om uw inkomen aan te vullen.
 • U bent direct beschikbaar voor betaald werk.
  Maak bijvoorbeeld geen afspraken voor onbetaalde activiteiten, als u daardoor niet direct aan een nieuwe baan kunt beginnen.
 • U heeft in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag).
  Was u in die periode ziek, kreeg u zwangerschaps- en bevallingsverlof of nam u onbetaald verlof op? Of werkte u als zelfstandige? Dan kijken wij verder terug dan de laatste 36 weken. Wij kiezen een periode waarin u wel minstens 26 weken werkte.
 • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden.
  Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden, krijgt u meestal geen WW-uitkering.

2. Wanneer vraagt u een ww uitkering aan?
Als u binnenkort werkloos wordt en denkt recht te hebben op een WW uitkering, moet u die bij het UWV aanvragen. Datn kunt u doen vanaf 1 week voor uw eerste WW-dag. Bent u later: vraag een WW-uitkering wel tot uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aan. Voor het online aanvragen van een WW-uitkering heeft u een DigiD-inlogcode nodig.

3. Hoe hoog is de ww uitkering?
Het UWV berekend de hoogte van uw uitkering op basis van uw SV loon van het jaar voorafgaande aan het moment dat u werkeloos werd. Het UWV gaat uit van uw dagloon. Uw dagloon is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende. Hiervoor delen zij uw SV loon door het totale aantal werkdagen van de maanden waarin u loon kreeg. U ontvangt dan van het dagloon:

 • de eerste 2 maanden: 75% van uw WW-maandloon
 • vanaf de derde maand: 70% van uw WW-maandloon

Het dagloon is overigens gemaximeerd. In 2021 is het maximale dagloon € 219,28.

4. Hoe lang heeft iemand recht op een ww uitkering?
Heeft u in de laatste 36 weken vóórdat u werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken. Was u in die periode ziek, kreeg u zwangerschaps- en bevallingsverlof of nam u onbetaald verlof op? Of werkte u als zelfstandige? Dan kijkt het UWV verder terug dan de laatste 36 weken, naar een periode waarin u wel minstens 26 weken werkte.

Voldoet u aan de wekeneis én heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En heeft u deze jaren voldoende gewerkt om ze mee te mogen tellen voor uw arbeidsverleden? Dan voldoet u aan de jareneis en krijgt u een verlengde uitkering.
Daarbij tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend.
Voor ieder jaar arbeidsverleden heeft u recht op een maand WW. Maar: heeft u meer dan 10 jaar arbeidsverleden? Dan geldt vanaf het 11e jaar arbeidsverleden dat u er een halve maand WW-uitkering per jaar arbeidsverleden bij krijgt.

5. Hoe zit het met de WW uitkering en de transitievergoeding?
Wanneer u een transitievergoeding ontvangt, wordt deze in principe niet in mindering gebracht op uw WW uitkering. De transitievergoeding is primair bedoelt om te gebruiken om uw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dat geldt niet voor een eventuele doorbetaalde periode waarbij u vrijgesteld bent van werk, dan geniet u nog inkomen.

6. Als u gedurende de uitkeringsperiode ziek wordt?
Wordt u ziek tijdens uw WW-uitkering? Dan meldt u zich ziek bij UWV. U doet dit uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent via Mijn UWV. Dit geldt ook in de volgende situaties:

 • Als u ziek wordt tijdens uw vakantie in het buitenland.
 • Als u ziek wordt en al een WW-uitkering heeft aangevraagd, maar deze nog niet ontvangt terwijl uw dienstverband al wel beëindigd is.
 • Als u na uw WW-uitkering een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) ontving en direct na uw WAZO-uitkering ziek wordt.
 • Als u binnen 4 weken na het einde van uw WW-uitkering ziek wordt en geen werkgever heeft.

Tijdens de eerste 13 weken dat u ziek bent, houdt u gewoon uw WW-uitkering. Na 13 weken ziekte heeft u recht op een Ziektewet-uitkering.

7. Wat zijn verplichtingen tijdens de uitkeringsperiode?
Het UWV verlangt vanzelfsprekend dat u alle overige inkomsten opgeeft, alsmede alle wijzigingen die van invloed zijn op uw werksituatie. Daarnaast heeft u de plicht om actief op zi=oek te gaan naar werk en te solliciteren. U moet dit kunnen aantonen bij een controle van het UWV middels sollicitatiebrieven, mailuitnodigingen voor sollicitatiegesprekken, etc. In een paar gevallen geldt de sollicitatieplicht niet:

 • U bereikt binnen één jaar de AOW-leeftijd
 • U heeft een WW uitkering wegens onwerkbaar weer of werktijdverkorting
 • U bent met toestemming van het UWV bezig met de start van een eigen bedrijf
 • U heeft aan het UWV doorgegeven dat u uw vakantiedagen opneemt. Tijdens deze vakantiedagen heeft u geen sollicitatieplicht.

Er zijn nog een aantal uitzonderingen, neem daarvoor gerust contact met ons op.

Pin It on Pinterest