Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze nieuwe wet helpt om een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en kan een faillissement mogelijk worden voorkomen.

Een groot deel van het MKB zal de komende tijd voor een enorme uitdaging komen te staan. De WHOA biedt daarbij gelukkig wel een steuntje in de rug. De wet is onderdeel van het zogeheten time-out-arrangement (TOA) van de overheid. De WHOA helpt ondernemers om tot een akkoord met schuldeisers en aandeelhouders te komen, waardoor schulden worden gesaneerd. Deze wetgeving biedt levensvatbare bedrijven de ruimte om een faillissement te voorkomen en een gezonde financiële doorstart te bewerkstelligen. Verwacht wordt dat ondernemers in toenemende mate een beroep op de WHOA zullen doen in het tweede kwartaal van dit jaar. De KvK heeft inmiddels een goed overzichtelijk stappenplan gepubliceerd – de WHOA-routekaart – over de aanvraagprocedure.

Vanaf 7 oktober 2020 kunnen bedrijfsschulden en -verplichtingen sneller worden gesaneerd. Sindsdien is een crediteurenakkoord namelijk ook mogelijk zonder instemming van álle schuldeisers. Hierdoor kunnen organisaties waar dit speelt, wellicht een surseance van betaling of faillissement van hun bedrijf voorkomen. Voorheen kon een onderhands akkoord met de schuldeisers alleen worden gesloten als álle schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemden. Onder de nieuwe regeling kan een akkoord worden aangeboden aan een of meerdere schuldeisers van het bedrijf. Stemmen enkelen van hen niet in met het akkoord? In dat geval kan dit worden voorgelegd aan de rechtbank.

Keurt de rechtbank het akkoord goed? Dan is dit bindend voor alle schuldeisers en aandeelhouders die bij het akkoord betrokken zijn. Ook de schuldeisers die tegenstemden of niet stemden, kunnen aan het akkoord worden gebonden. Dit goedgekeurde akkoord wordt ook wel een dwangakkoord genoemd.

Inmiddels is gebleken dat de WHOA werkt! De rechtbank is vorige week voor het eerst akkoord gegaan met een volledige WHOA-deal. Zeker in de huidige coronacrisis zal de WHOA van waarde kunnen zijn om onnodige faillissementen te voorkomen.

Pin It on Pinterest