Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Levert u goederen aan een afnemer in een andere lidstaat, dan komt u alleen voor het nultarief in aanmerking als de goederen daadwerkelijk naar de andere lidstaat zijn verzonden of vervoerd.

U moet bewijzen dat dit ook feitelijk is gebeurd. Vanaf 1 januari 2020 wordt het aantal bewijsstukken dat u daarvoor moet kunnen overleggen in beginsel teruggebracht tot twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken die onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld. Daarbij kunt u denken aan een door uzelf ondertekend CMR-document in combinatie met een aan het vervoer gerelateerd bewijs van een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld de afnemer).  Als u de twee niet tegenstrijdige bewijsstukken kunt overleggen, dan wordt aangenomen dat de goederen daadwerkelijk zijn vervoerd naar het land van de afnemer.

Pin It on Pinterest