Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

In dit FiscKwartaaltje de volgende inhoud:

Tips voor de ondernemer
• Belastingdienst doet tijdelijk stapje terug bij saneringsakkoord
• Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw
• BOR wordt minder bar en boos
• Btw over vergoeding voor wegwerpplastic
• Vraag tijdig TEK aan
• Subsidie duurzame inzetbaarheid nu ook voor bedrijven
• Verkorte betaaltermijn aan mkb voor álle grootbedrijven
• Loket landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties open
• Deadline nadert voor aanvraag subsidie praktijkleren

Tips voor de DGA
• Tijdelijk bevriezen belastingrente
• Digitaal uw bv oprichten

Tips voor werkgevers en werknemers
• Sinds 1 juli visies op re-integratie vastleggen
• Meer duidelijkheid over hoge en lage WW-premie
• Uitzendcontract eindigt niet meer bij ziekte
• Onregelmatigheidstoeslag ook over bovenwettelijke vakantiedagen
• Controleer definitieve Wtl-beschikking 2022!
• Niet (tijdig) genoten vakantiedagen vervallen niet zomaar
• Uurloongrenzen jeugd-LIV 2023

Tips voor elke belastingbetaler
• Gewijzigde regeling wettelijke schuldsanering
• Duidelijkheid over restant STAP-budget 2023
• Controle kwaliteit incassobureau verbeterd
• Belastingrente overige belastingen verhoogd
• Strengere eisen voor verhuurders woningen

Klik hier voor het fisckwartaaltje

Pin It on Pinterest