Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl
Sluiting aanvraagloket POP3+2022-subsidie nadert

Sluiting aanvraagloket POP3+2022-subsidie nadert

Sluiting aanvraagloket POP3+2022-subsidie nadert Bent u landbouwer en wilt u investeren in verduurzaming van uw landbouwbedrijf? Dan kunt mogelijk gebruikmaken van de POP3+2022-subsidie. Deze subsidie dekt 40% van uw investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die...
Uitvoeringsregeling versneld afschrijven

Uitvoeringsregeling versneld afschrijven

Een van de aangekondigde maatregelen om het mkb te ondersteunen is de mogelijkheid om in 2023 op nieuwe bedrijfsmiddelen extra af te schrijven. Concreet houdt dit in dat op investeringen die in 2023 worden gedaan, direct al tot maximaal 50% over de aankoopprijs minus...
Einde aanvraagperiode vaststelling TVL nadert

Einde aanvraagperiode vaststelling TVL nadert

Einde aanvraagperiode vaststelling TVL nadert Heeft u TVL ontvangen over het eerste kwartaal van 2022 (Q1)? Dan heeft u van de RVO een vaststellingsverzoek ontvangen om uw werkelijke omzet door te geven. Op grond van die gegevens kan uw definitieve tegemoetkoming...
Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken

Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken

Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken Heeft u bij de koop of verkoop van een onroerende zaak ervoor gekozen om btw-belast te leveren? In dat geval moet de koper binnen vier weken na afloop van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het pand aan...

Pin It on Pinterest