Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl
Informatieplicht Energiebesparing

Informatieplicht Energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Per 1 juli 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde...
Aanpassingen huurregime

Aanpassingen huurregime

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte verwijst naar het huurregime dat van toepassing is. Dat kan het regime voor overige bedrijfsruimtes (artikel 7:230a BW) zijn óf het regime voor winkel- en horecaruimte (artikel 7:290 BW). Controleer bij de verhuur van een...
Aanpassingen WKR (werkkostenregeling)

Aanpassingen WKR (werkkostenregeling)

Al eerder was aangekondigd dat er in het Belastingplan 2020 een voorstel wordt gedaan om de vrije ruimte te verhogen. De vrije ruimte wordt volgens het voorstel 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Daarnaast komt er een gerichte...
UWV onderzoekt de verzekeringsplicht dga

UWV onderzoekt de verzekeringsplicht dga

Volgens het UWV jaarverslag 2018 doet het UWV sinds 2017 onderzoek naar dga’s die worden opgevoerd als verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De inkomstenverhouding in de polisadministratie wordt dan gewijzigd, om zo een WW-uitkering te kunnen claimen. Het UWV...

Pin It on Pinterest