Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl
Dien tijdig schenkingsaangifte in

Dien tijdig schenkingsaangifte in

Dien tijdig schenkingsaangifte in Heeft u in 2021 van uw ouders een eenmalig vrijgestelde schenking ontvangen? U moet dan – anders dan de woorden wellicht doen vermoeden – hiervoor wel een schenkingsaangifte indienen. Deze eenmalige vrijstelling kunt u...
Start eerste aanvraagtijdvak STAP-budget

Start eerste aanvraagtijdvak STAP-budget

Start eerste aanvraagtijdvak STAP-budget Op 1 maart a.s. opent het STAP-loket voor het eerste van de vijf aanvraagtijdvakken in 2022. Met het STAP-budget kunt u bij het UWV een individueel leer- en ontwikkelbudget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen, waarmee...
Laat uw WOZ-beschikking controleren

Laat uw WOZ-beschikking controleren

Laat uw WOZ-beschikking controleren Binnenkort valt de WOZ-beschikking 2022 op uw (digitale) deurmat. De WOZ-waarde 2022 betreft de waarde van de woning of het gebouw op de waardepeildatum 1 januari 2021. Het verdient aanbeveling deze beschikking te (laten)...
Matig belasting bij sterk wisselende inkomsten

Matig belasting bij sterk wisselende inkomsten

Matig belasting bij sterk wisselende inkomsten Hebt u de afgelopen jaren met inkomensschommelingen te maken gehad? Die wisselende inkomsten kunnen in het ene jaar zwaar belast zijn en in het andere jaar juist niet. Er bestaat echter een regeling die de...
Vrijstelling voor thuiswerkvergoeding?

Vrijstelling voor thuiswerkvergoeding?

De gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding geldt niet als de werknemer op dezelfde dag gebruikmaakt van vervoer vanwege de werkgever om naar een vaste werkplek te gaan. Onder vervoer vanwege de werkgever wordt een ter beschikking gestelde auto of fiets...

Pin It on Pinterest