Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl
Uitstel voor doorgeven werkelijke omzet TVL…

Uitstel voor doorgeven werkelijke omzet TVL…

De deadlines voor het doorgeven van de werkelijke omzet van ingediende aanvraag TVL worden opgeschoven. Dit heeft de RVO bepaald. Het gaat hierbij om de TVL-tranches Q3 en Q4 2021 en om de TVL-tranche Q1 2022. De deadline voor TVL Q3-2021 gaat over het derde kwartaal...
Btw-maatregelen in de Voorjaarsnota

Btw-maatregelen in de Voorjaarsnota

Op grond van de Richtlijn kleineondernemersregeling (KOR) moet de nieuwe KOR op 1 januari 2025 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse btw-wetgeving. De KOR blijft een facultatieve vrijstellingsregeling, waarbij de opterende ondernemer geen btw hoeft af te dragen maar...
Fiscale maatregelen Voorjaarsnota

Fiscale maatregelen Voorjaarsnota

Het rechtsherstel voor de te hoge box-3-heffing zal worden betaald door verhogingen van de box-2- en box-3-heffing. Dat blijkt onder meer uit de Voorjaarsnota. Daarbij worden vanaf 2024 twee tariefschijven in box 2 ingevoerd: 26% voor de eerste € 67.000...
Refizium Fisckwartaaltje 2022 – 2

Refizium Fisckwartaaltje 2022 – 2

In dit fisckwartaaltje de volgende nieuws topics: Tips voor de ondernemer Laatste kans voor vaststellingsverzoek eerste drie TVL-periodes Meer tijd voor vaststelling TVL Q3 2021 Belastingschulden terugbetalen Bijzonder uitstel van betaling en aanslagen 2022 Is...
Box-3-herstelplan en wetgeving

Box-3-herstelplan en wetgeving

Er zijn twee forfaitaire varianten bedacht voor geautomatiseerd rechtsherstel voor de box-3-heffing over 2017-2022. De ene variant ziet op compensatie van de box-3-heffing over spaarrente, waarbij de rente vrijwel op 0% wordt gesteld en de heffing op beleggingen...
Consultatieronde coronaschulden

Consultatieronde coronaschulden

Het kabinet wil via een internetconsultatie meer zicht krijgen op de knelpunten die ondernemers ervaren bij de terugbetaling van de belastingschulden, waarvoor zij bijzonder uitstel van betaling hebben gekregen. Sinds 1 april jl. is het bijzonder uitstel van betaling...

Pin It on Pinterest