Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl
Box-3-herstelplan en wetgeving

Box-3-herstelplan en wetgeving

Er zijn twee forfaitaire varianten bedacht voor geautomatiseerd rechtsherstel voor de box-3-heffing over 2017-2022. De ene variant ziet op compensatie van de box-3-heffing over spaarrente, waarbij de rente vrijwel op 0% wordt gesteld en de heffing op beleggingen...
Consultatieronde coronaschulden

Consultatieronde coronaschulden

Het kabinet wil via een internetconsultatie meer zicht krijgen op de knelpunten die ondernemers ervaren bij de terugbetaling van de belastingschulden, waarvoor zij bijzonder uitstel van betaling hebben gekregen. Sinds 1 april jl. is het bijzonder uitstel van betaling...
Benut de Subsidieregeling praktijkleren

Benut de Subsidieregeling praktijkleren

Biedt uw organisatie een praktijk- of werkleerplaats aan in het studiejaar 2021/2022? In dat geval kunt u vanaf 2 juni 2022 mogelijk gebruikmaken van de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze subsidie van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats is...
Subsidie praktijkleren in de derde leerweg

Subsidie praktijkleren in de derde leerweg

Heeft u in uw bedrijf praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Mogelijk kunt u dan gebruikmaken van de ‘Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg’. De subsidie is een tegemoetkoming van...
Nieuwe coronasteun voor startende ondernemers

Nieuwe coronasteun voor startende ondernemers

Startende ondernemers die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor de TVL-regeling en in het vierde kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten, krijgen alsnog coronasteun. Deze groep betreft...
Inloggen bij Belastingdienst

Inloggen bij Belastingdienst

Belastingplichtigen kunnen vanaf 1 oktober 2022 niet meer met hun DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord (DigiD Basis) inloggen bij de Belastingdienst. Zij moeten daarvoor overschakelen op de DigiD-app of aan hun gebruikersnaam en wachtwoord een sms-controle toevoegen....

Pin It on Pinterest