Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl
Refizium Fisckwartaaltje 2020 – 1

Refizium Fisckwartaaltje 2020 – 1

In het eerste kwartaal van 2020 vindt u in dit fisckwartaaltje de volgende nieuws topics: Tips voor de ondernemer • Minder MIA voor elektrische personenauto • Aftrek gemengde kosten gewijzigd • Dien tijdig suppletieaangifte in • Nieuwe franchiseregels op komst Tips...
Gebruik bestaand btw-nummer voor aangifte

Gebruik bestaand btw-nummer voor aangifte

Ondernemers van eenmanszaken moeten hun bestaande btw-nummer gebruiken voor het doen van btw-aangifte en niet het nieuwe btw-identificatienummer (btw-id). Het nieuwe btw-id is bedoeld voor hun contacten met klanten en leveranciers. Zij moeten dit nummer vermelden op...
Aftrek voor buitenlandse belastingplichtige

Aftrek voor buitenlandse belastingplichtige

Buitenlandse belastingplichtigen kunnen onder voorwaarden en op verzoek pro rata aftrekposten en tegemoetkomingen claimen in Nederland. Daarvoor moet de buitenlandse belastingplichtige wonen in een EU-land en zijn/haar inkomen voor 90% of meer verwerven in twee of...
Alles over de invoering van het UBO register in 2020

Alles over de invoering van het UBO register in 2020

Het UBO-register komt er nu per 1 januari 2020 écht aan. Het UBO-register (‘ultimate beneficial owner’ oftewel de ‘uiteindelijke belanghebbende’) moet op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Dit staat in de (gewijzigde) vierde Europese...
Minder premie Zvw in 2020

Minder premie Zvw in 2020

De werkgever betaalt over het loon van zijn werknemers meestal de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw). Betaalt de werknemer zelf een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw? Dan houdt de werkgever die bijdrage in op zijn/haar nettoloon, zoals bij pseudo-werknemers...
Strikte voorwaarden bij omzetting ODV in lijfrente

Strikte voorwaarden bij omzetting ODV in lijfrente

Tot en met 31 december 2019 kunt u het volledige in eigen beheer verzekerde deel van een opgebouwde pensioenaanspraak nog omzetten in een aanspraak vanuit een oudedagsverplichting (ODV). Wanneer een dga zijn pensioen in eigen beheer heeft omgezet in een ODV, gelden er...

Pin It on Pinterest