Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl
Alles over de invoering van het UBO register in 2020

Alles over de invoering van het UBO register in 2020

Het UBO-register komt er nu per 1 januari 2020 écht aan. Het UBO-register (‘ultimate beneficial owner’ oftewel de ‘uiteindelijke belanghebbende’) moet op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Dit staat in de (gewijzigde) vierde Europese...
Minder premie Zvw in 2020

Minder premie Zvw in 2020

De werkgever betaalt over het loon van zijn werknemers meestal de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw). Betaalt de werknemer zelf een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw? Dan houdt de werkgever die bijdrage in op zijn/haar nettoloon, zoals bij pseudo-werknemers...
Strikte voorwaarden bij omzetting ODV in lijfrente

Strikte voorwaarden bij omzetting ODV in lijfrente

Tot en met 31 december 2019 kunt u het volledige in eigen beheer verzekerde deel van een opgebouwde pensioenaanspraak nog omzetten in een aanspraak vanuit een oudedagsverplichting (ODV). Wanneer een dga zijn pensioen in eigen beheer heeft omgezet in een ODV, gelden er...
Tijdstip afrekenen eindheffing wijzigt

Tijdstip afrekenen eindheffing wijzigt

Vergoedt of verstrekt een werkgever meer dan het bedrag van zijn vrije ruimte? Dan betaalt hij over het meerdere 80% eindheffing. Op dit moment geef je de eindheffing uiterlijk aan bij de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. De...
Refizium vooruitblik 2020

Refizium vooruitblik 2020

De Refizium vooruitblik 2020 is uit. In tien pagina’s leest u op hoofdlijnen wat alle wijzigingen zijn voor 2020. Vanzelfsprekend is het een beknopte weergave. Is er een onderwerp waar u meer van wilt weten, neem dan contact met ons op. Klik op deze link om...

Pin It on Pinterest