Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Een van de aangekondigde maatregelen om het mkb te ondersteunen is de mogelijkheid om in 2023 op nieuwe bedrijfsmiddelen extra af te schrijven. Concreet houdt dit in dat op investeringen die in 2023 worden gedaan, direct al tot maximaal 50% over de aankoopprijs minus restwaarde mag worden afgeschreven ten laste van de winst. Dit geldt ook voor de in 2023 gemaakte voortbrengingskosten van een zelf geproduceerd bedrijfsmiddel. Over het restant moet regulier worden afgeschreven. Dit staat in de uitvoeringsregeling, die is opgenomen in de eind vorig jaar gepubliceerde Eindejaarsregeling 2022 (onderdeel 2.2).

Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van deze regeling, zoals gebouwen, schepen, vliegtuigen en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor de verhuur aan derden. Ook bedrijfsmiddelen waarop via een andere regeling – zoals de Vamil – al vervroegd wordt afgeschreven, zijn uitgesloten. Bedrijfsmiddelen die wel kwalificeren en waarop versneld is afgeschreven, moeten uiterlijk vóór 1 januari 2026 in gebruik zijn genomen.

Let op
Voor de vervroegde afschrijving in 2023 komen dus uitsluitend bedrijfsmiddelen in aanmerking die niet eerder in gebruik zijn genomen.

Pin It on Pinterest