Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

De Tweede Kamer heeft het Wetsvoorstel 0% btw voor zonnepanelen op en bij woningen aangenomen. De Belastingdienst heeft alvast de gevolgen in kaart gebracht van deze wetswijziging per 1 januari 2023 voor particulieren, ondernemers, leveranciers en installateurs. Een belangrijk uitgangspunt bij de tariefbepaling is steeds de factuurdatum. Is de factuurdatum in 2022, dan is het btw-tarief 21%. Dat geldt ook voor een factuur voor een aanbetaling. Is de factuurdatum in 2023, dan is het 0%-tarief van toepassing op de levering en/of installatie van de zonnepanelen. Ook is er inmiddels een besluit gepubliceerd, dat de btw-teruggaaf regelt bij vooruitbetalingen.

Het besluit bevat een goedkeuring voor de teruggave van btw op vooruitbetalingen in 2022 voor de levering en installatie van zonnepanelen in 2023. Hiervoor moet de zonnepaneelhouder zich aanmelden bij de Belastingdienst. Daarbij kan hij/zij kiezen voor toepassing van de Kleineondernemersregeling (KOR) in 2023. De levering van stroom is dan vrijgesteld. De goedkeuring regelt dat de particuliere zonnepaneelhouder die in 2022 heeft gekozen voor de KOR met ingang van 2023, onder voorwaarden toch de berekende btw over de vooruitbetaling in 2022 kan terugkrijgen. Bovendien blijft de btw-aftrek in stand bij de ingebruikname van de zonnepanelen in 2023. 

Tip
Ook de levering en installatie van zonnepanelen die tevens fungeren als dakbedekking (geïntegreerde zonnepanelen) vallen onder het nultarief. Deze belangrijke wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van de internetconsultatie.

Let op
In het overzicht van de Belastingdienst met de gevolgen van de invoering van het 0%-tarief voor zonnepanelen op en bij woningen staat dat het nultarief niet van toepassing is bij de aankoop van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen die ook als dakbedekking dienen. Dat is iets anders dan het aankopen en laten installeren van zonnepanelen die ook als dakbedekking fungeren.

Pin It on Pinterest