Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

De Belastingdienst heeft de eerste fase van het rechtsherstel box 3 afgerond. Deelnemers aan de massaalbezwaarprocedures hebben duidelijkheid gekregen over de vraag óf en hoeveel zij terugkrijgen. Krijgen zij box-3-heffing terug, dan hebben zij een teruggaafbeschikking gekregen. De Belastingdienst is inmiddels ook begonnen met de verzending van de eerste definitieve IB-aanslagen 2021 aan mensen met box-3-inkomen over dat jaar. Vanaf medio september start het rechtsherstel voor de aanlagen IB 2017 tot en met 2020 die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden of nog niet waren vastgesteld.

Organisaties die meededen aan de massaalbezwaarprocedures en het niet eens zijn met de beslissing van de Belastingdienst, kunnen geen bezwaar maken tegen die beslissing. Wel kunnen zij ambtshalve vermindering aanvragen. Voor het belastingjaar 2017 moet dat uiterlijk 31 december 2022. Wordt de vermindering afgewezen, dan kunnen zij vervolgens daartegen in beroep bij de rechtbank.

 

Pin It on Pinterest