Na meerdere malen te zijn vertraagd, wordt de SDE++ eindelijk opengesteld: van dinsdag 24 november, 9.00 uur tot donderdag 17 december, 17.00 uur. De openstelling zou eigenlijk al in september plaatsvinden, maar is door minister Wiebes met 8 weken uitgesteld. Oorzaak hiervan zijn de aangepaste werkomstandigheden vanwege de COVID-19-uitbraak, die het verlenen van de benodigde vergunningen bij de subsidieaanvraag hebben vertraagd. Hierdoor zouden potentieel subsidiabele projecten buiten de boot kunnen vallen. Het is de doelstelling van de SDE++ om op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk emissiereductie te bereiken.

De SDE++ levert een belangrijke bijdrage aan het terugbrengen van de CO2 -uitstoot in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. Met de openstelling in het najaar van 2020 wordt een eerste belangrijke stap gezet voor de verbreding van de SDE+ naar de SDE++. De SDE++ is techniekneutraal. Dit houdt in dat alle technologieën een eerlijke kans krijgen en direct met elkaar concurreren, zodat kostenreductie en innovatie worden gestimuleerd. Dit jaar worden de volgende nieuwe technieken toegevoegd aan de SDE++: CO2-afvang en -opslag, industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse.