Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Alsnog hardheidsclausules in TVL
Ondernemers van wie de feitelijke activiteiten die zij uitvoerden op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt, kunnen op basis van hun werkelijke activiteiten alsnog TVL krijgen. Dit is het gevolg van een aantal uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Naar aanleiding hiervan worden twee hardheidsclausules in de TVL-regeling opgenomen. Als de ondernemer voldoende kan onderbouwen dat de inschrijving niet juist was, zal RVO bij de subsidieverlening uitgaan van de hoofdactiviteit die hoort bij die feitelijke activiteiten. Hierdoor komt een ondernemer in aanmerking voor (een hogere) TVL op basis van zijn werkelijke hoofdactiviteit. Nadat de Europese Commissie de wijzigingsregeling heeft goedgekeurd zal RVO deze hardheidsclausules in bezwaarprocedures gaan toepassen. Bekeken wordt nog of deze werkwijze in de TVL voor het tweede kwartaal al in de aanvraagprocedure geregeld kan worden, maar dat is nog niet zeker. Wel is het zo dat na een succesvol bezwaar op dit punt over het eerste kwartaal van 2021 dit automatisch wordt verwerkt in de aanvraag voor de TVL voor het tweede kwartaal van 2021.

Verhoging subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal
Het subsidiepercentage van de TVL wordt verhoogd naar 100%. Deze verhoging wordt doorgevoerd vanaf het tweede kwartaal van 2021.

Let op!
De TVL-subsidie telt mee als inkomsten bij het omzetbegrip dat wordt gehanteerd binnen de NOW. Voor iedere euro extra TVL wordt daarom grofweg ongeveer 20 eurocent minder NOW uitgekeerd. Praktisch betekent dit dat de verhoging van de TVL ertoe zal leiden dat bedrijven in het tweede kwartaal minder NOW-steun zullen ontvangen. Per saldo wordt de subsidie wel hoger.

Er zullen ook bedrijven zijn die - door de verruiming van de TVL en vanwege het bovenstaande effect - geen NOW meer zullen ontvangen. Dit zijn bedrijven in sectoren met een hoog vastelastenpercentage (tenminste 34%) en met een omzetverlies relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL. Ook is mogelijk is dat zij hierdoor per saldo minder steun ontvangen.

Pin It on Pinterest