Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Een inbreng in natura is een inbreng in het vermogen van een onderneming van andere bestanddelen dan geld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inbrengen van gereedschap of het inbrengen van kantoormeubilair in een onderneming. Dit kan plaatsvinden bij de oprichting van een onderneming, maar ook bij een kapitaalverhoging in een bestaande onderneming. In principe kan alles ingebracht worden in natura. Een voorwaarde is wel dat de inbreng in natura in geld kan worden uitgedrukt.

Waardering
De aan de inbreng toe te kennen waarde mag niet hoger zijn dan de waarde in het economisch verkeer. De waarde in het economisch verkeer is de marktwaarde: de prijs waarvoor het product verkocht zou worden in een concurrerende markt. De waarde die u toekent aan de inbreng dient u te kunnen onderbouwen. Wanneer u goederen zakelijk inbrengt, die u al eerder in privé gebruikt heeft, dient u bij het toekennen van een waarde al rekening te houden met afschrijving en restwaarde voor de periode dat de goederen al gebruikt zijn. Na de inbreng van de goederen mag er verder afgeschreven worden op deze goederen.

Btw terugvragen
Als u bij de oprichting van een onderneming bijvoorbeeld een laptop wilt inbrengen, die u al voor de oprichting heeft gekocht, mag u hiervoor alleen btw terugvragen wanneer u bij de aankoop van uw laptop al de bedoeling had om die in uw onderneming te gaan gebruiken. U begrijpt dat het moeilijk kan zijn om te bewijzen dat u de laptop echt met deze bedoeling gekocht heeft. Zeker als u de laptop al enige tijd in bezit heeft. Zorg daarom in ieder geval dat u een aankoopfactuur heeft waar de btw op vermeld staat en laat op de factuur de naam zetten waaronder u uw bedrijf wilt gaan uitoefenen. Gaat het om zaken die u eerst privé gebruikte en daarna pas voor uw bedrijf, dan mag u de btw helaas niet meer terugvragen.

Heeft u voor de oprichting van uw bedrijf een goed gekocht met de bedoeling om die in uw onderneming te gaan gebruiken en wilt u de btw terug gaan vragen? Let er dan op dat u hiervoor per brief een verzoek om teruggave van btw over eerder ontvangen facturen moet indienen bij uw inspecteur. U mag de btw niet in aftrek brengen bij latere btw-aangiften.

Investeringsaftrek
Als u een goed, bijvoorbeeld een laptop, vanuit privé inbrengt in uw onderneming, heeft u helaas geen recht op investeringsaftrek. Hiervoor moet er namelijk sprake zijn van een juridische betalingsverplichting en die is er niet bij de inbreng van een goed vanuit privé. U heeft wel recht op de investeringsaftrek als u de laptop direct voor uw bedrijf heeft gekocht en dus niet eerst privé heeft gebruikt.

Pin It on Pinterest