Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Als ondernemer of werkgever moet u BTW afdragen over de waarde van het privégebruik van de auto / auto’s van de zaak. Deze BTW moet aangegeven worden in de aangifte over het laatste tijdvak van een kalenderjaar. Het wordt makkelijk vergeten, omdat het niet automatisch uit uw administratie naar voren komt. Dat leidt dan weer tot suppleties, en dat wilt u niet. We helpen u graag om het juiste bedrag te bepalen en deze op tijd aan te geven.
Hoe het precies zit, wordt hieronder uitgelegd.
Het woon-werkverkeer wordt overigens voor de BTW tot het privégebruik gerekend. Betaalt uw werknemer een vergoeding voor het privégebruik, dan is deze vergoeding in beginsel tegen 21% btw belast. Als u of uw werknemer geen vergoeding betaalt voor het privégebruik, maar er is wel een sluitende rittenadministratie bijgehouden, dan bedraagt de BTW 21% over de uitgaven voor de werkelijk gereden privékilometers. Betaalt u of uw werknemer geen vergoeding voor privégebruik en ontbreekt een sluitende rittenadministratie, dan wordt de BTW forfaitair gesteld op 2,7% (in enkele gevallen 1,5%) van de catalogusprijs (incl. BPM en BTW) van de auto. De BTW berekent u naar rato van het aantal dagen dat de auto (mede) voor privédoeleinden ter beschikking heeft gestaan.

Pin It on Pinterest