Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Inzake de jubelton kan het volgende worden gemeld. Het bedrag van de vrijstelling eigen woning wordt in 2023 beperkt tot € 27.231 en de vrijstelling wordt ingaande 1 januari 2024 geheel afgeschaft. Wat nog niet bekend was, is of het mogelijk zou blijven om een eigenwoningschenking over drie jaar te spreiden. Het kabinet is voornemens om een spreiding over twee jaar, eindigend in 2023, toe te staan. Dat houdt in dat – mits in 2022 een beroep op de vrijstelling eigen woning wordt gedaan – uiterlijk in 2023 aanvullend vrijgesteld kan worden geschonken voor een woning aan dezelfde begiftigde tot € 106.671.

Pin It on Pinterest