Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Wilt u een woning kopen of verbouwen? En krijgt u hiervoor in 2022 een schenking van bijvoorbeeld uw ouders? Dan betaalt u over een bedrag van maximaal € 106.671 (€ 105.302 in 2021) geen schenkbelasting. Dit heet ook wel de ‘jubelton’. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning wordt ook in 2022 voortgezet. De vrijstelling wordt afgeschaft, maar tot en met 2023 kunnen we lopende schenktrajecten nog afmaken en eenmalige schenkingen voltrekken. Er wordt gekozen voor afschaffing met een ruime ‘opzegtermijn’ van twee jaar. Dit werpt meteen praktische vragen op.

Op welke wijze moet u nu acteren als potentiële schenker, als uw beoogde begiftigden nog iets te jong zijn?  In dit geval kunnen we niet meer doen dan de termijn waarbinnen zij de schenking aan een eigen woning moeten besteden, zo ver mogelijk in de tijd vooruit te plaatsen. Dat is op basis van de huidige inzichten het geval, als de schenking eigen woning pas in 2023 wordt gedaan en niet eerder. Immers, uitgaande van de huidige tekst van artikel 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting dient in dat geval van de totale schenking van € 105.302 (2021) uiterlijk op 31 december 2025 een bedrag van € 78.421 aan een eigen woning te zijn besteed. Zou de schenking worden verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023? Dan dient dit bedrag uiterlijk op 31 december 2023 aan een eigen woning te zijn besteed.

Dus, door al in 2021 met schenken te beginnen, bekort de schenker de periode waarbinnen de begiftigde de schenking moet hebben besteed met twee jaar(!). Uiteraard is het bovenstaande gebaseerd op huidige wetgeving. We moeten het voor nu doen met de globale gegevens die we hebben.

Tip
Zijn de kinderen toe zijn aan een woning, dan is het motto: doorpakken. Zijn de kinderen nog niet toe aan een woning? Dan bent u het meest gebaat  bij een schenking ineens in 2023 – niet eerder. Neem voor een maatwerkadvies en alle voorwaarden contact met ons op.

Pin It on Pinterest