Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Aanmerkelijkbelanghouders (ten minste 5% aandelen van een bv) dienen ten minste belasting te betalen over het gebruikelijk loon. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet de aanmerkelijkbelanghouder daarover belasting betalen. Dit knelt, gelet op het grote omzetverlies in sommige sectoren vanwege de coronacrisis. De staatssecretaris van Financiën keurt daarom voor het jaar 2020 goed dat aanmerkelijkbelanghouders die te maken hebben met een omzetdaling, het gebruikelijk loon mogen verlagen – evenredig met de omzetdaling. Daarbij wordt de periode in het jaar in 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019.

Hoe ziet de formule eruit? Het gebruikelijk loon kan in 2020, zonder vooroverleg met de Belastingdienst, als volgt worden berekend:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020

C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019

De volgende drie voorwaarden zijn van toepassing:

  • De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als de aanmerkelijkbelanghouder feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon. Een eventuele uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.
  • Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Het gevolg van deze goedkeuring kan dus zijn dat het loon van de aanmerkelijkbelanghouder lager is dan € 46.000, 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer. Uiteraard kan de goedkeuring niet tot een hoger gebruikelijk loon leiden. De wettelijke mogelijkheden blijven bestaan om een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken.

Pin It on Pinterest