Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0-regeling, kunnen vanaf 7 oktober 2020 een aanvraag voor een definitieve berekening van de NOW 1.0 indienen bij het UWV. De definitieve vaststelling van NOW 1.0-subsidie kan leiden tot een nabetaling, maar ook tot een terugvordering als blijkt dat de werkgever te veel voorschot heeft gehad. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als het omzetverlies kleiner is dan de werkgever had verwacht bij de voorschotaanvraag of als de loonsom is gedaald.
Het UWV stelt de NOW-subsidie vast 52 weken na indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling. Vanwege het grote aantal aanvragen is gekozen voor deze lange beslistermijn.

Let op
De subsidieverlening wordt ingetrokken als een werkgever niet binnen de gestelde termijn een aanvraag voor vaststelling van de NOW 1.0-subsidie heeft gedaan. Dit heeft tot gevolg dat het subsidievoorschot onverschuldigd is betaald en volledig wordt teruggevorderd.

De termijn waarin de aanvraag gedaan moet worden, hangt af van het volgende:

  • Wanneer geen verklaring meegestuurd hoeft te worden, moet de aanvraag uiterlijk 23 maart 2021 worden ingediend
  • Wanneer een derdenverklaring meegestuurd moet worden, moet de aanvraag ook uiterlijk 23 maart 2021 worden ingediend
  • Wanneer een accountantsverklaring meegestuurd moet worden, moet de aanvraag uiterlijk 29 juni 2021 worden ingediend

Lees hier meer over wanneer een derdenverklaring of accountantsverklaring meegestuurd dient te worden.

Pin It on Pinterest