Bel ons: 0183 74 50 75 info@refizium.nl

In een eerder artikel informeerden wij u over de BIK-regeling; een regeling die in het leven is geroepen om bedrijven te stimuleren om ook in crisistijd te blijven investeren.

De kans bestaat dat de Europese Commissie (EC) de gehele BIK (Baangerelateerde investeringskorting) zal aanmerken als ongeoorloofde staatssteun. Dit blijkt uit informeel overleg met de EC. Om ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid te laten, heeft het kabinet besloten de BIK-regeling geheel en met terugwerkende kracht in te trekken. Met het oog op de gewenste snelle impuls voor de economie stelt het kabinet voor om (mogelijk met ingang van 1 augustus 2021) de Awf-premie voor werkgevers te verlagen. Hierdoor verlagen de loonkosten en verbeteren de liquiditeit en solvabiliteit. Dit vergroot vervolgens de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden. Deze stimulans grijpt weliswaar minder direct dan de BIK aan op de investeringen, maar is een maatregel die het dichtst bij het doel staat dat het kabinet voor ogen heeft. Deze maatregel is bovendien eenvoudig en snel uit te voeren. Hoe hoog de verlaging van de Awf-premie wordt, zal nog nader bekend worden gemaakt.

Pin It on Pinterest